ზაზა დარბაიძე
ზაზა დარბაიძეთანადამფუძნებელი

2008 – 2014 წწ.              საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ „აღსრულების ეროვნული ბიურო“.  თანამდებობა: საქმისწარმოების სპეციალისტი.

2015 – 2016 წწ.              საადვოკატო ბიურო. თანამდებობა: ადვოკატის თანაშემწე.

2016 წ. – დღემდე          ადვოკატი საერთო სპეციალიზაციის განხრით.

2004 – 2008                   საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი, ბაკალავრის დიპლომი წარჩინებით.

2009 – 2011                    კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი, მაგისტრის დიპლომი წარჩინებით.

ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა წარჩინებით;

მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო გამოცდა წარჩინებით.

მტკიცებულებათა დასაშვებობის პრობლემა სისხლის სამართლის პროცესში.

ქართული, რუსული, ინგლისური.

მაია დარბაიძე
მაია დარბაიძე თანადამფუძნებელი

2005 წლიდან დღემდე მაია დარბაიძე არის სსიპ „საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის“ წევრი ადვოკატი საერთო სპეციალიზაციით.

1993 – 1997 წწ. ნოდარ დუმბაძის სახელობის სახელმწიფო ინსტიტუტის იურიდიული ფაკულტეტი. იურისტის დიპლომი წარჩინებით.
ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა წარჩინებით;
მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო გამოცდა წარჩინებით.

ქართული, რუსული.